Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Peren Teoremi: İçinde Yaşadığımız Matematiksel Çerçeve

  • İnsanlar yeryüzünün doğal kaynaklarını onun bunları yenileyebileceğinden daha hızlı tüketmektedirler. İnsanların bu tutumlarının bedelini gelecek kuşaklar ödeyeceklerdir. Gelecek kuşaklara bu bedeli ödetmemek için artık parasal kârları ençoklamak, niceliksel olarak büyümek ve bolluk yaratmak doğrultusunda işleyen şimdiki ekonomik faaliyetleri bir başka biçime dönüştürmek kaçınılmazdır. Peren Teoremi göstermektedir ki Dünya örneğinde de olduğu gibi kapalı bir sistem doğal kaynak tüketimi eş düzeyde bir doğal kaynak üretimi ile yaşayabilir. Üretim ile tüketim arasındaki denge çok uzun bir süre bozulursa gezegen doğal bir ölüm ile karşılaşır. Bunu sağlamak üzere Dünya üzerinde yaşayan ve/veya dünya sayesinde yaşayan tüm insanların kişi başına doğal kaynak tüketimlerini artan küresel nüfusla orantılı bir biçimde azaltmak gerekir.
  • Humans consume the natural resources of the earth faster than the earth is able to regenerate them. Mankind on the whole lives above its means and often at the expense of future generations. Current economic activity with the aim of maximizing monetary profits and generating quantitative growth and prosperity cannot be continued. The Peren Theorem demonstrates that the consumption of natural resources within a closed system, as represented by the earth, is only possible if their consumption is able to naturally regenerate. If this balance is disturbed for too long a period, then this results in the natural death of the planet. With an increasing global population the per capita consumption of natural resources of all humans living on or from the earth must be proportionately reduced.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Search Google Scholar Check availability

Statistics

Show usage statistics
Metadaten
Document Type:Article
Language:Turkish
Author:Franz W. Peren, Pınar D. Akyazgan
Parent Title (Turkish):Journal of Ekonomi
Volume:3
Issue:1
First Page:1
Last Page:2
ISSN:2687-2390
URN:urn:nbn:de:hbz:1044-opus-49182
URL:https://dergipark.org.tr/en/pub/ekonomi/issue/47196/738451
Translator:Pınar D. Akyazgan
Publisher:Cem IŞIK
Publishing Institution:Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Publication year:2021
Note:
Journal of Ekonomi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) License.
Keyword:Consumption of natural resources; Ecological exploitation; Human lifestyle; Human livelihood; Individual prosperity effects; Mathematical frame; Peren Theorem
Bireysel refah etkileri; Doğal kaynak tüketimi; Ekolojik sömürü; Matematiksel çerçeve; Peren Teoremi; İnsani geçim
Departments, institutes and facilities:Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification (DDC):3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 303 Gesellschaftliche Prozesse
3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Entry in this database:2020/05/18
Licence (German):License LogoCreative Commons - CC BY-NC - Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International